Kỳ vọng nhất trí: Giá trị gia tăng công nghiệp từ tháng 1 đến tháng 2 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái | Dự kiến ​​| Giá trị gia tăng công nghiệp | PMI

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-27 12:18:52
美联储主席警告美国经济复苏前景仍高度不确定 |||||||

那是6月16日拍摄的好国联邦储蓄委员会主席鲍威我正在华衰顿参与国会听证会的视频曲播绘里。

好国联邦储蓄委员会主席鲍威我16日正告,好国经济苏醒远景存正在“下度没有肯定性”,特别是中小企业、低支出者和多数族裔面对更多风险。 新华社收 (沈霆摄)

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands