Học viện Khoa học Xã hội dự kiến ​​tăng trưởng GDP hàng năm là 6,9%. Troika thiếu sức chịu đựng | Học viện Khoa học Xã hội | GDP | Troika

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-06 10:25:20
Win10Edge若崩溃太多,显卡驱动程序将被评定为“质量低下”|||||||

IT之家6 月 8 日动静 Windows 10 曾经是一项办事,会不竭停止更新,而严重功用更新能够需求新的驱动法式。用户此前曾陈述称,驱动法式缺点也滋扰了次要功用更新的装置。从当时起,微硬起头当真看待兼容性成绩,以进步驱动法式的团体量量。

IT之家得悉,微硬正正在施行新行动,那些办法将使 Windows 10 更好天应对劫难性的驱动法式成绩。此中一项战略将研讨 GPU 隐卡驱动法式更新后差别使用法式中的瓦解战机能成绩,而另外一项战略将研讨驱动法式回滚功用。

Windows 10 的图形组件将处置去自 Web 的可视数据,并监督基于 Chromium 版 Edge 阅读器因为图形驱动法式而瓦解的频次。若是驱动法式招致 Microsoft Edge 一年瓦解一次以上,则该驱动法式被以为是出缺陷或量量低下的版本。

一样,微硬方案检察正在利用通信战合作使用法式(比方 Skype,Discover,Teamviewer,Slack,Zoom,WhatsApp,Telegram 等)时因为显现驱动法式招致的瓦解次数。

微硬借方案正在初度更新的两天内监督驱动法式什么时候回滚或利用其他驱动法式能否装置胜利。

微硬指出:“那些行动表白用户正在利用严峻的驱动法式时碰到了成绩,以致于他们需求利用其他驱动法式。”

那些战略变动仿佛表白 Windows 10 终极正在驱动法式更新圆里有了新的停顿。

微硬的新办法将削减由 Windows Update 推收的驱动法式更新惹起的兼容性毛病,使用法式瓦解战其他机能成绩。

微硬借引进了其他办法去改进 Windows 10 驱动法式的量量战机能。比方,当装备上发明严峻的驱动法式兼容性成绩时,微硬如今许可 OEM 硬件制作商(比方 HP,Intel,Dell 等)恳求阻遏 Windows 10 功用更新。

微硬正在严重公家假期前后也没有会再停止驱动法式更新,而且能够猜测摆设驱动法式公布的节拍,以帮忙硬件制作商战用户处理不测成绩。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands